Tulosta

Aurinkolämpö

Aurinkolämpö

Yleistä aurinkolämmöstä
Tiesitkö, että yhden tunnin aikana aurinko säteilee maahan enemmän energiaa kuin kaikki maapallon ihmiset kuluttavat vuodessa? Keväällä, kesällä ja syksyllä pilvettömältä taivaalta paistavan auringon teho on vajaa 1000 W/m². Etelä- ja Keski-Suomessa aurinko säteilee noin 850–950 kWh/m² vuodessa. Suomalainen perhe voisikin lämmittää auringon energialla käyttövedestään jopa 60 prosenttia.

Aurinkolämpöjärjestelmät käyttöveden ja kostean tilan lämmityksessä
Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu aurinkokeräimistä, varaajasta, putkistosta, turvaryhmästä (eli varoventtiilistä, paisunta-astiasta ja painemittarista), pumppuyksiköstä ja ohjausyksiköstä.

Toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. Aurinkokeräimet ottavat auringon säteilyn vastaan ja muuttavat sen absorbaattorissa lämmöksi. Absorbaattorina toimii lämpöä johtava tummapintainen kuparipelti, jonka alapinnalla kulkee putkisto. Putkistossa kiertää jäätymätön vesi-glykoliseos, joka siirtää auringon lämmön varaajaan. Varaajan alaosassa kierukka lämmittää kylmän veden. Sen jälkeen lämpönsä luovuttanut vesi-glykoliseos pumpataan takaisin aurinkokeräimeen ja kierto alkaa uudestaan. Järjestelmän toimintaa säätelee ohjausyksikkö. Se tasaa aurinkokeräimen ja varaajan lämpötilat ja käynnistää pumpun, kun keräimen lämpötila on noin kuusi celsiusastetta korkeampi kuin veden lämpötila varaajan alaosassa. Pumppu pysähtyy lämpötilojen eron laskettua noin kahteen asteeseen.

Vain osa lämmitysjärjestelmää
Käytännössä aurinkolämpöjärjestelmä muodostaa vain osan lämmitysjärjestelmästä. Siksi järjestelmän kokonaisuuteen ja auringon energian hyödyntämisen tapaan tämän kokonaisuuden osana on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Keräimen hyötysuhde ja tuotto ovat parhaimmillaan matalissa käyttölämpötiloissa. Tämän vuoksi koko lämpöjärjestelmä kannattaa suunnitella matalalämpöjärjestelmäksi. Vaikka järjestelmän lämpötaso olisi hyvin matala, se ei todellakaan tarkoita tinkimistä arjen mukavuuksista, kuten lämpimästä käyttövedestä ja lämpimästä huoneilmasta.

Matalalämpöjärjestelmä on taloudellinen etenkin lattialämmityksessä ja käyttöveden esilämmityksessä. Järjestelmää suunniteltaessa kannattaa olla erityisen tarkkana käyttöveden kierukkojen sijoittelun suhteen. Tavalliset varaajat, joissa on vain yksi käyttövesikierukka varaajan yläosassa, tarvitsevat huomattavasti korkeampia lämpötiloja käyttöveden lämmittämiseksi. Suosittelemmekin kahta käyttövesikierukkaa, joiden yhteispinta-alaksi muodostuu noin 4,6 m².

Omakotitalon aurinkolämpöjärjestelmä mitoitetaan siihen, että kesällä kaikki lämmin käyttövesi lämmitetään auringolla ja muut lämmitysjärjestelmät kytketään pois päältä.


Aurinkolämpöjärjestelmä

Aurinkolämpöjärjestelmä

Aurinkolämpöjärjestelmä on laitekokonaisuus  jolla hyödynnetään auringosta tuleva energia ja muutetaan se suoraan lämmöksi.

Aurinkokeräin

Aurinkokeräin

Nestekiertoinen aurinkokeräin vastaanottaa auringon säteilyn ja muuttaa sen lämmöksi, joka siirretään nestekierron avulla varaajaan.

Pumppuyksikkö

Pumppuyksikkö

Pumppuyksikkö sisältää kaikki aurinkopiirin tarvitsemat laitteet. Osa pumppuyksiköistä sisältää ohjausyksikön.

Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö

Aurinkolämpöjärjestelmiä ohjataan ja valvotaan ohjausyksiköllä. Resol ohjausyksiköitä käytetään aurinkolämpö ja lämmitysjärjestelmissä.

VBus lisätarvikkeet

VBus lisätarvikkeet

VBus tarvikkeet ovat komponentteja joita voidaan kytkeä Resolin omaan busväylään. Esim. dataloggerit, laajennus- ja energiamittarimoduulit.
 

Energiamittari

Energiamittari

RESOL WMZ on monikäyttöinen energiamittari, joka soveltuu erityisesti aurinkolämpöjärjestelmän energiamittaukseen.

Dataloggaus

Dataloggaus

DL2 ja DL3 ovat dataloggereita joilla voidaan tallentaa suuria tietomääriä (mittaus- ja reletietoja) pitkällä aikavälillä.

Visualisointi vbus.net

Visualisointi vbus.net

Vbus.net palvelu kuuluu Resolin KM1, DL2 tai DL3 laitteisiin. Sillä voidaan visualisoida ohjausyksikön mittaustulot.

Varaaja

Varaaja

Aurinkokeräimessä tuotettu lämpö varastoidaan hyvin eristettyyn lämminvesivaraajaan. Varaaja on hybridijärjestelmän sydän.

Levylämmönvaihdin ja kierukka

Levylämmönvaihdin ja kierukka

Koska keräinpiirissä on pakkasnestettä ja varaajassa on vesi, järjestelmässä tarvitaan lämmönsiirrin  auringolla tuotetun lämmön siirtämiseen keräimestä varaajan veteen.
 

Varaajan sähkövastus

Varaajan sähkövastus

Aurinkolämmöllä ei Suomen olosuhteissa voida pärjätä yksinään. Sen takia tarvitaan aina jälkilämmitysjärjestelmä. Sähkövastus on yksi vaihtoehto yksinkertaiselle jälkilämmitykselle.
 

Putkilinja

Putkilinja

Aurinkokeräin ja varaaja pitää yhdistää putkilinjan avulla. Lämmin putki kutsutaan menoputkeksi ja viileä putkea paluuputkeksi.

Venttiilit

Venttiilit

Shuntit ja venttiilit

Paisunta-astia

Paisunta-astia

Paisunta-astian tehtävä on tasata putkiston painetta lämpötilan vaihdellessa ja nesteen tilavuuden muuttuessa.

Pakkasneste

Pakkasneste

Aurinkolämpöjärjestelmissä käytetään yleensä pakkasnesteenä  propyleeniglykolin ja veden seosta. Pakkasnesteen osuus seoksesta on 40–50%.